درباره پروژهطراحی کارت ویزیت، بروشور، لیبل، پوستر، بنرهای نمایشگاه کارخانه طردانه ( جوانه زرین دشت ) توسط گروه ما انجام شده است.


پیشنمایش